انتصاب “سر بازرس نظارت و بازرسی امور پتروشیمی” سازمان بازرسی کل کشور
انتصاب “سر بازرس نظارت و بازرسی امور پتروشیمی” سازمان بازرسی کل کشور

با حکم دکتر هادی معاون امور راهبردی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر روح اله عبدخانی به عنوان سربازرس نظارت و بازرسی امور پتروشیمی این سازمان منصوب شد

اقتصاد و بیمه – با حکم دکتر هادی معاون امور راهبردی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر روح اله عبدخانی به عنوان سربازرس نظارت و بازرسی امور پتروشیمی این سازمان منصوب شد.

دکتر عبد خانی كه دارای تحصیلات دکترا در حوزه نفت و گاز می باشد، سال‌های متمادی به عنوان بازرس در این حوزه فعالیت داشته است.