انتصاب سرپرست شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (پیدمکو)
انتصاب سرپرست شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (پیدمکو)

دکتر علی عسکری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در حکمی “مهندس مصطفی متدین” را به عنوان سرپرست شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی(پیدمکو) منصوب کرد. به گزارش مدیریت برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در این حکم ابراز امیدواری شده که با حضور مدیریت جدید، این شرکت به عنوان بازوی […]

دکتر علی عسکری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در حکمی “مهندس مصطفی متدین” را به عنوان سرپرست شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی(پیدمکو) منصوب کرد.

به گزارش مدیریت برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در این حکم ابراز امیدواری شده که با حضور مدیریت جدید، این شرکت به عنوان بازوی مدیریتی گروه خلیج فارس، در کنار افزایش بهره‌وری و تکمیل بموقع پروژه‌ها،در زمینه ارتقاء شاخص منابع انسانی، مالی و فرایندی نقش آفرینی و اهتمام جدی داشته باشد.

دکتر علی عسکری همچنین در این حکم از زحمات و تلاش های دلسوزانه “آقای مهندس بابایی فروشانی” مدیرعامل سابق شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است، قدردانی کرد.