انتصاب سرپرست اجرای پروژه های نفت ،‌گاز و پتروشیمی ایدرو
انتصاب سرپرست اجرای پروژه های نفت ،‌گاز و پتروشیمی ایدرو

معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو به پیشنهاد معاون صنایع پیشرفته و پروژه های کلان انرژی در حکمی یاسر کاظمی آشتیانی را به سمت سرپرست مدیریت اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد

اقتصاد و بیمه – معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو به پیشنهاد معاون صنایع پیشرفته و پروژه های کلان انرژی در حکمی یاسر کاظمی آشتیانی را به سمت سرپرست مدیریت اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد.

 

به گزارش ایدرونیوز ، ‌در حکم علی نبوی بر مشارکت در برنامه ریزی و تهیه نقشه راه سازمان برای حضور در پروژه های نفت ،‌گاز و انرژی ، مطالعه و توسعه بازار،‌ شرکت در مناقصه و عقد قرارداد اجرای پروژه های کلان ، بازنگری و پیشنهاد مدل های حضور و توسعه نقش سازمان در اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی و ‌همکاری و مشارکت با شرکت های معتبر داخلی و خارجی و شرکای استراتژیک در اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی تاکید شده است.

راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد بهینه پروژه های در دست اجرا ، تکمیل زنجیره ارزش و تأمین با استفاده از توان شرکت های داخلی و خارجی و توانمند سازی شرکت های مرتبط و فعال در این حوزه و نظارت، هدایت و توانمند سازی شرکت های تحت مدیریت در راستای افزایش سودآوری از دیگر مواردی است که در حکم رییس هیات عامل ایدرو به آن اشاره شده است .

پیش از این سید محمد موسوی عهده دار این سمت بود که اخیرا به عنوان معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد.

یاسر کاظمی آشتیانی دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه تهران است و سوابقی چون مدیر مرکز خدمات تخصصی نفت و گاز جهاد دانشگاهی و سرپرست کنسرسیوم فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی را در سوابق خود دارد