انتخاب مدیر جدید برای #تفارس
انتخاب مدیر جدید برای #تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس که در دو ماه اخیر خبرساز بود تعیین تکلیف شد و حمید رضا کردلویی مدیرعامل سابق لیزینگ کارآفرین به عنوان مدیرعامل آن انتخاب و معرفی شده است

اقتصاد و بیمه – تامین سرمایه خلیج فارس که در دو ماه اخیر خبرساز بود تعیین تکلیف شد و حمید رضا کردلویی مدیرعامل سابق لیزینگ کارآفرین به عنوان مدیرعامل آن انتخاب و معرفی شده است.
#تفارس با ارزش بازار حدود 3 همت توانسته بیش از 5 همت دارایی تحت مدیریت ظرف کمتر از یک سال جمع آوری کند.
بهرنگ اسدی مدیر عامل سابق تامین سرمایه مسکن ، حجت انصاری مدیرعامل سابق تماوند ، میثم فدایی مدیرعامل سابق فرابورس و محمد وطن پور مدیرعامل تامین سرمایه سپهر از جمله گزینه های مدیریت عاملی این شرکت وابسته به «فارس» بودند.
#نبض_خبر
#نبضاخبارموثر