امضای نخستین تفاهم نامه شرکت مارگارین و نماینده اتحادیه غلات روسیه در ایران
امضای نخستین تفاهم نامه شرکت مارگارین و نماینده اتحادیه غلات روسیه در ایران
نخستین و مهم ترین گام بین المللی شركت مارگارین در دوره ي جدید برنامه ي اين شركت ، با امضای تفاهمنامه برای ارتباط مستقیم با تولید کنندگان روغن خوراكي در روسیه ، برداشته شد.

نخستین و مهم ترین گام بین المللی شركت مارگارین در دوره ي جدید برنامه ي اين شركت ، با امضای تفاهمنامه برای ارتباط مستقیم با تولید کنندگان روغن خوراكي در روسیه ، برداشته شد.
امضای نخستین تفاهم نامه شرکت مارگارین و نماینده اتحادیه غلات روسیه در ایران
به گزارش بیدنا به نقل از روابط عمومی شرکت مارگارین در دیدار امیر خیابانی مدیرعامل شرکت مارگارین با شرکت های روسی ، نخستین تفاهم نامه در حوزه ی توسعه ی روابط تجاری با کشور روسیه در جهت خرید مستقیم از تولید کننده گان صاحب نام روسی، امکان سرمایه گذاری های مشترک در آینده ، امکان توسعه کشت فراسرزمینی ،به امضا رسید.

علیرضا جعفری نماینده اتحادیه غلات روسیه در ایران پس از انعقاد تفاهم نامه اشاره کرد: براساس این تفاهم نامه، از این پس شاهد ارتباط مستقیم شرکت های تولید کننده روس با شرکت مارگارین خواهیم بود و همچنین با توجه به بندهای موجود این تفاهم نامه در زمینه ی مشورت برای سرمایه گذاری های مشترک، استفاده از ظرفیت های بانکی در روسیه ، توافقات خوبی حاصل شده است.

کاظمی خیابانی ضمن اظهار امیدواری در خصوص نتایج مثبت این تفاهم نامه در آینده ، آن را نخستین و مهم ترین تفاهم نامه بین شرکت مارگارین با شرکت های روسی خواند و تاکید کرد: با امضای این تفاهم نامه می توانیم به طور مستقیم و بی واسطه با تولید کنندگان اصلی روغن قراردادهای خرید و واردات منعقد نماییم.

مدیر عامل شرکت مارگارین با اشاره به نقش و اهمیت توسعه ی روابط اقتصادی با همسایگان، به ویژه کشور روسیه، ابراز داشت :نظر به این که در حال حاضر روسیه یکی از مهم ترین صادرکنندگان مهم روغن خوراکی در دنیا به شمار می آید و همچنین با توجه به نزدیکی جغرافیایی و روابط سیاسی دوکشور، در زمینه‌ی صادرات و واردات دو جانبه نیزبه همکاری های مشترک و تعامل گسترده تری نیازداریم.