امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت پتروشیمی شازند و مرکز نوآوری رادیناس
امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت پتروشیمی شازند و مرکز نوآوری رادیناس

مرکز نوآوری رادیناس در چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش با تمرکز بر نوآوری، فناوری های نوین و توسعه زنجیره ارزش پایین دست پتروشیمی در کیش با امضای تفاهم نامه همکاری نوآورانه و فناورانه با پتروشیمی شازند تفاهم نامه همکاری امضا کرد

اقتصاد و بیمه – مرکز نوآوری رادیناس در چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش با تمرکز بر نوآوری، فناوری های نوین و توسعه زنجیره ارزش پایین دست پتروشیمی در کیش با امضای تفاهم نامه همکاری نوآورانه و فناورانه با پتروشیمی شازند تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

 

به گزارش شستارسانه، مرکز نوآوری موفق به عقد ۹ تفاهم نامه همکاری در زمینه حل مسائل فناورانه شرکت های هم گروه با استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان فناور و تاسیس صندوق های جسورانه برای شرکت های هم گروه، در جریان چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش کیش شد.

بنا است تا مرکز نوآوری با همکاری پتروشیمی شازند در راستای ورود به زیست‌بوم نوآوری و بهره‌مندی از مزایای فناورانه مرتبط، طی این تفاهم نامه همکاری و تلاش مشترک برای ارائه/دریافت خدمات تخصصی حوزه نوآوری در موضوع صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، مواد پیشرفته، و سایر حوزه‌های فعالیت شرکت پتروشیمی شازند؛ مشتمل و نه محدود به نیازسنجی و شناسایی کارگزاران تخصصی, بهم رسانی، تامین مالی و تسهیل مشارکت و معرفی و تسهیل بهره‌مندی از مزایای قانونی حوزه نوآوری گام بر دارد.