امضای تفاهم نامه همکاری بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت انتقال گاز ایران
امضای تفاهم نامه همکاری بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت انتقال گاز ایران

اقتصاد و بیمه- بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت انتقال گاز ایران باهدف ترویج فرهنگ قرض الحسنه و ایجاد تسهیلات برای کارکنان حراست شرکت انتقال گاز ایران تفاهم نامه امضا کردند. به گزارش اقتصاد و بیمه، این تفاهم نامه با حضور مدیران عامل بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت انتقال گاز ایران و همچنین معاون […]

اقتصاد و بیمه- بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت انتقال گاز ایران باهدف ترویج فرهنگ قرض الحسنه و ایجاد تسهیلات برای کارکنان حراست شرکت انتقال گاز ایران تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش اقتصاد و بیمه، این تفاهم نامه با حضور مدیران عامل بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت انتقال گاز ایران و همچنین معاون سازمان و مدیر دفتر مرکزی حراست شرکت ملی گاز ایران منعقد شد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در این مراسم با غیرحضوری برشمردن تمام خدمات این بانک گفت: مشتریان می توانند تمام خدمات خود را در بسترهای همچون همراه بانک، اینترنت بانک و سامانه پیشخوان مجازی رسالت دریافت کنند.
محمدحسین حسین زاده، بانک قرض الحسنه رسالت را پرچمدار بانکداری بدون شعبه خواند و افزود:
باهدف ارائه خدمات آسان، ارزان و شرعی در آینده ای نزدیک، دودرصد کارمزد وام های پرداختی نیز حذف خواهد شد.
هوشنگ رئیس حراست شرکت انتقال گاز ایران امضای این تفاهم نامه را فاز اول همکاری و به صورت پایلوت خواند و گفت: این همکاری با هدف ارائه خدمات قرض الحسنه به کارکنان واحد حراست شرکت انتقال گاز صورت گرفته و در آینده به سایر بخش ها نیز گسترش داده خواهد شد. در ادامه خوشدل رهیار نفت و گاز شیوه های همکاری و بهره مندی کارکنان این شرکت از خدمات بانک قرض الحسنه رسالت را تشریح کرد.