امضای تفاهمنامه های همکاری بین بانک ملت، هلدینگ خلیج فارس و شرکت های زیرمجموعه
امضای تفاهمنامه های همکاری بین بانک ملت، هلدینگ خلیج فارس و شرکت های زیرمجموعه
چند تفاهمنامه همکاری بین بانک ملت، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت های زیرمجموعه با حضور مدیران عامل و ارشد شرکت ها امضا شد.

فرهنگ اقتصاد _ بانک ملت و شرکت تامین سرمایه این بانک، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت تامین سرمایه خلیج فارس، در جریان برگزاری هشتمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور با تاکید بر صنعت پتروشیمی، چند تفاهمنامه توسعه همکاری ها در جزیره کیش امضا کردند.
براساس این گزارش، این تفاهمنامه ها که با حضور رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت، جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و مدیران ارشد این شرکت ها به امضا رسیده شامل تفاهمنامه بین بانک ملت و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت تامین سرمایه بانک ملت و بانک ملت، شرکت تامین سرمایه خلیج فارس و تامین سرمایه بانک ملت است.
موضوع این تفاهمنامه ها، طراحی مدل های تامین مالی برای شرکت های بزرگ صنعت پتروشیمی از طریق بازار سرمایه به شکل کنسرسیوم با رعایت ضوابط و مقررات و اخذ مجوزهای لازم و همچنین استفاده از ظرفیت های طرفین تفاهمنامه برای تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جدید با هدف تجهیز منابع خرد و استفاده از حمایت های بانک ملت برای توسعه تامین مالی پروژه ها همچنین انتشار اوراق مشارکت برای شرکت های فعال حوزه پتروشیمی است.
ارائه انواع خدمات مالی و بانکی به شرکت هلدینگ خلیج فارس و شرکت های تابعه همچنین ارتقا و گسترش سطح همکاری های متقابل در قبال تقویت فعالیت های پولی و بانکی شرکت و شرکت های تابعه در بانک ملت از دیگر موضوعات این تفاهمنامه ها عنوان شده است.