الوعده وفای «علی عسگری» در اولین سال مدیریت/ راه‌اندازی «الفین گچساران» و «پالایشگاه یادآوران» آغاز شد
الوعده وفای «علی عسگری» در اولین سال مدیریت/ راه‌اندازی «الفین گچساران» و «پالایشگاه یادآوران» آغاز شد

با ورود به دومین سال مدیریت «علی عسگری» در صنایع پتروشیمی خلیج فارس، خبرها از آغاز مراحل پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی دو طرح روی زمین مانده «الفین گچساران» و پالایشگاه گاز «یادآوران» حکایت دارد. طرح‌هایی که پس از گذشته به ترتیب ۱۸ و ۱۰ سال آماده بهره برداری و تولید می‌شوند

اقتصاد و بیمه – با ورود به دومین سال مدیریت «علی عسگری» در صنایع پتروشیمی خلیج فارس، خبرها از آغاز مراحل پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی دو طرح روی زمین مانده «الفین گچساران» و پالایشگاه گاز «یادآوران» حکایت دارد. طرح‌هایی که پس از گذشته به ترتیب ۱۸ و ۱۰ سال آماده بهره برداری و تولید می‌شوند.

 

در این بین، هرچند راه‌اندازی «آمونیاک» پتروشیمی هنگام هم سومین طرح پیش بینی شده برای راه‌اندازی تا پایان سال ۱۴۰۱ معرفی شده بود اما با وضعیت فعلی مدیریت حکمفرما در این پروژه بعید به نظر می‌رسد، «آمونیاک» هنگام تا شهریور ۱۴۰۲ هم شانسی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری واقعی داشته باشد.