اقدام‌های انجام‌شده در خوزستان به‌ویژه در بخش نفت افتخارآمیز است
اقدام‌های انجام‌شده در خوزستان به‌ویژه در بخش نفت افتخارآمیز است

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با تأکید بر پیگیری و اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت، از اقدام‌های انجام‌شده در اجرای مصوبات دور نخست سفر به خوزستان به‌ویژه در حوزه نفت، آب و برق قدردانی کرد و آن را افتخارآمیز دانست

اقتصاد و بیمه – سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با تأکید بر پیگیری و اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت، از اقدام‌های انجام‌شده در اجرای مصوبات دور نخست سفر به خوزستان به‌ویژه در حوزه نفت، آب و برق قدردانی کرد و آن را افتخارآمیز دانست.