افزایش ۹۸ درصدی سود عملیاتی پتروشیمی بوعلی سینا در ۹ماهه سال‌جاری
افزایش ۹۸ درصدی سود عملیاتی پتروشیمی بوعلی سینا در ۹ماهه سال‌جاری

مدیرمالی پتروشیمی بوعلی سینا با ارائه گزارش عملکرد شرکت از شکسته شدن رکوردهای تولید ، فروش و سودآوری طی ۹ ماهه سالجاری خبر داد‌

اقتصاد و بیمه – مدیرمالی پتروشیمی بوعلی سینا با ارائه گزارش عملکرد شرکت از شکسته شدن رکوردهای تولید ، فروش و سودآوری طی ۹ ماهه سالجاری خبر داد‌.

 

به نقل از پتروتیتر؛ مدیرمالی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با اشاره به عملکرد این مجتمع آروماتیکی طی ۹ ماهه سپری شده سالجاری اظهار داشت: طی اینمدت سود «بوعلی» نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱ درصد و سود عملیاتی بیش از ۹۸ درصد افزایش را تجربه کرده است .

وی تولید پایدار ، مستمر و بدون حاشیه را از عوامل موفقیت شرکت عنوان کرد و افزود: طی این مدت تولید مجتمع نسبت به دوره مشابه قبل با بیش از ۶ درصد افزایش همراه بوده و شرکت بیش از ۳۴ درصد ظرفیت در ۹ ماهه رشد تولید داشته است.

محمد رحیمی پور در ادامه ارائه گزارش ۹ ماهه خود با اشاره به وضعیت فروش پتروشیمی‌ بوعلی سینا خاطر نشان کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۸ درصد افزایش داشته است.

وی درپایان به منظور اطلاع سهامداران افزود: پس از افزایش سرمایه شرکت، سود هر سهم بر اساس سرمایه جدید و تعداد سهام جدید محاسبه شده است.