افزایش ۶۹۸ درصدی سود خالص ایران خودرو دیزل
افزایش ۶۹۸ درصدی سود خالص ایران خودرو دیزل

ایران خودرو دیزل در دوره ۹ ماهه سود خالص ۴۳۴۱ میلیارد تومانی (۵۰ تومان به ازای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۹۸٪ رشد داشته است

اقتصاد و بیمه – ایران خودرو دیزل در دوره ۹ ماهه سود خالص ۴۳۴۱ میلیارد تومانی (۵۰ تومان به ازای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۹۸٪ رشد داشته است.

 

شرکت در این دوره درآمد فروش ۲۴۰۵۶ میلیارد تومانی را محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد فوق العاده ۳۳۷٪ داشته است.حاشیه سود ناخالص در دوره جاری ۲۶٪ بوده است که مشابه مدت مشابه سال گذشته بوده است.

شرکت در فصل پاییز ۱۲۶۴۶ میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به بهار و تابستان رشد ۳۵۰٪ و ۴۶٪ داشته است. سود هر سهم در بهار ۱۵ ، تابستان ۲۰ و پاییز ۲۳ تومان بوده است.

آخرین قیمت سهم ۳۹۲ تومان و بازدهی سه ماه اخیر سهم ۹۰٪ بوده است.