افزایش ۶۴ درصدی سود خالص پتروشیمی ارومیه
افزایش ۶۴ درصدی سود خالص پتروشیمی ارومیه

پتروشیمی ارومیه در دورۀ نه ماهه ۱۰۵ میلیارد تومان سود خالص (۱۴۹۳ ریال برای هر سهم) کسب کرده است که ۶۴ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است

اقتصاد و بیمه – پتروشیمی ارومیه در دورۀ نه ماهه ۱۰۵ میلیارد تومان سود خالص (۱۴۹۳ ریال برای هر سهم) کسب کرده است که ۶۴ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است.

 

شرکت در این دوره ۷۵۹ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد ۱۵۰ درصدی دارد. حاشیه سود ناخالص این دوره ۲۳ درصد است که با ۴ واحد درصد کاهش نسبت به دورۀ مشابه سال قبل همراه است.

شاروم در فصل پاییز ۳۵۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به تابستان ۳۱ درصد رشد دارد. حاشیه سود ناخالص در تابستان ۳۰ درصد بود که با کاهش جدی به ۱۶ درصد در پاییز رسیده است. شرکت به ازای هر سهم در بهار ۲۵۹ ریال و در تابستان ۶۰۴ ریال سود کسب کرده بود که این عدد در پاییز به ۶۳۰ ریال رسیده است.

آخرین قیمت سهم ۲۰۲۵ تومان است و در سه ماه اخیر ۴۶ درصد بازدهی داشته است…