افزایش ۴۲ درصدی سود خالص «پسهند»
افزایش ۴۲ درصدی سود خالص «پسهند»

صنايع لاستيکي سهند در دورۀ نه ماهه ۱۲۵ میلیارد تومان سود خالص (۳۵۵۸ ریال برای هر سهم) کسب کرده است که ۴۲ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است

اقتصاد و بیمه – صنايع لاستيکي سهند در دورۀ نه ماهه ۱۲۵ میلیارد تومان سود خالص (۳۵۵۸ ریال برای هر سهم) کسب کرده است که ۴۲ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است.

 

شرکت در این دوره ۳۶۱ میلیارد تومان درآمد داشته که ۵۲ درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص این دوره با ۴ واحد درصد کاهش نسبت به دورۀ مشابه سال قبل، به ۳۹ درصد رسیده است.

پسهند در فصل پاییز ۱۴۴ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به تابستان ۲۷ درصد رشد دارد. حاشیه سود ناخالص پاییز ۴۱ درصد است که نسبت به تابستان ۳ واحد درصد افزایش دارد. شرکت به ازای هر سهم در بهار ۹۳۲ ریال و در تابستان ۱۰۸۷ ریال سود کسب کرده بود که این عدد را در پاییز به ۱۵۳۹ ریال افزایش داده است.

📉 آخرین قیمت سهم ۳۸۹۰ تومان است و در سه ماه اخیر ۳۸ درصد بازدهی داشته است…