افزایش ۴۲ درصدی سود خالص «پسهند»
افزایش ۴۲ درصدی سود خالص «پسهند»

صنايع لاستيکي سهند در دورۀ نه ماهه 125 میلیارد تومان سود خالص (3558 ریال برای هر سهم) کسب کرده است که 42 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است

اقتصاد و بیمه – صنايع لاستيکي سهند در دورۀ نه ماهه 125 میلیارد تومان سود خالص (3558 ریال برای هر سهم) کسب کرده است که 42 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است.

 

شرکت در این دوره 361 میلیارد تومان درآمد داشته که 52 درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص این دوره با 4 واحد درصد کاهش نسبت به دورۀ مشابه سال قبل، به 39 درصد رسیده است.

پسهند در فصل پاییز 144 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به تابستان 27 درصد رشد دارد. حاشیه سود ناخالص پاییز 41 درصد است که نسبت به تابستان 3 واحد درصد افزایش دارد. شرکت به ازای هر سهم در بهار 932 ریال و در تابستان 1087 ریال سود کسب کرده بود که این عدد را در پاییز به 1539 ریال افزایش داده است.

📉 آخرین قیمت سهم 3890 تومان است و در سه ماه اخیر 38 درصد بازدهی داشته است…