افزایش ۱۴ درصدی فروش «فجهان» در ده ماه سال جاری به نسبت سال گذشته
افزایش ۱۴ درصدی فروش «فجهان» در ده ماه سال جاری به نسبت سال گذشته

شرکت مجتمع فولاد سیرجان در دی ماه به درآمد فروش ۱۳۱۴ میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل ۳٫۹%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر ۴۰٫۷% نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت مجتمع فولاد سیرجان در دی ماه به درآمد فروش ۱۳۱۴ میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل ۳٫۹%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر ۴۰٫۷% نشان می دهد.

 

✅جمع مبلغ فروش فجهان در دوره ۱۰ ماهه به ۹۷۲۷ میلیارد تومان رسیده است که تغییر۱۴% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅فجهان در این ماه ۶۳۶۲۶ تن شمش را به فروش رساند که تغییر ۴٫۷% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۷% تغییر داشته است.

🔹بیلت فجهان با دلار نیمای ۳۱۷۲۷۸ ریالی فروخته شده است.

📉آخرین قیمت سهم ۳۲۰ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۹٫۵۹% می باشد.