افزایش ۱۴ درصدی فروش «فجهان» در ده ماه سال جاری به نسبت سال گذشته
افزایش ۱۴ درصدی فروش «فجهان» در ده ماه سال جاری به نسبت سال گذشته

شرکت مجتمع فولاد سیرجان در دی ماه به درآمد فروش 1314 میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل 3.9%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 40.7% نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت مجتمع فولاد سیرجان در دی ماه به درآمد فروش 1314 میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل 3.9%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 40.7% نشان می دهد.

 

✅جمع مبلغ فروش فجهان در دوره 10 ماهه به 9727 میلیارد تومان رسیده است که تغییر14% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅فجهان در این ماه 63626 تن شمش را به فروش رساند که تغییر 4.7% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 7% تغییر داشته است.

🔹بیلت فجهان با دلار نیمای 317278 ریالی فروخته شده است.

📉آخرین قیمت سهم 320 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 9.59% می باشد.