افزایش ۱۴۴درصدی فروش «کاما » به نسبت سال گذشته طی نه ماه
افزایش ۱۴۴درصدی فروش «کاما » به نسبت سال گذشته طی نه ماه

شرکت باما در ۹ ماهه منتهی به آذر از فروش محصولات خود ۲۱۹۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود

به گزارش اقتصاد و بیمه، شرکت باما در ۹ ماهه منتهی به آذر از فروش محصولات خود ۲۱۹۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۳۲۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴۴ درصد رشد داشته است.