افزایش ۱۰/۶ درصدی سود خالص پتروشیمی زاگرس
افزایش ۱۰/۶ درصدی سود خالص پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس در سه فصل ابتدای سال ۲۱۵۳٫۵ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است (معادل ۸۹۷٫۳ تومان به ازای هر سهم). سود خالص شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۰٫۶ درصدی همراه شده است.

اقتصاد و بیمه – پتروشیمی زاگرس در سه فصل ابتدای سال ۲۱۵۳٫۵ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است (معادل ۸۹۷٫۳ تومان به ازای هر سهم). سود خالص شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۰٫۶ درصدی همراه شده است.

فروش شرکت در سه فصل ۱۷٫۴ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش یافته است. حاشیه سود ناخالص شرکت با ۶ واحد درصد رشد، از ۲۶ درصد در سه فصل اول سال گذشته به ۳۲ درصد رسیده است.

 

مبلغ فروش زاگرس در پاییز افت ۲۰ درصدی نسبت به فصل تابستان داشته‌است. اما از نظر حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل پیشین رشد ۱۲ درصدی را ثبت کرده و به ۳۴ درصد حاشیه سود ناخالص رسیده‌است.

 

📉 آخرین قیمت سهم ۱۳۲۷۰ تومان بوده و در سه ماه اخیر ۲۸٫۴درصد رشد داشته‌است.