افزایش سرمایه 49 درصدی البرز دارو
افزایش سرمایه 49 درصدی البرز دارو
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت البرزدارو(سهامی عام) مورخ 03/11/1400 در محل ساختمان جديد دانشگاه داروسازي- سالن رازي تشکیل گردید.

شرکت البرز دارو یكی از بزرگترین و معتبرترین تولید كنندگان گروه محصولات دارویی در اشکال مختلف جامدات، مایعات و محصولات تزریقی در کشور بوده كه ارائه محصولات متناسب با خواست مشتریان بر طبق آیین نامه های سازمان غذا، دارو و بهداشت ایران (اصول GMP) را با رویکردهای مدیریت دانش، مدیریت ریسک و پیشگیری از بروز حوادث انسانی و آلودگی محیط زیست، سرلوحه كار خود قرارداده است.

در این مجمع که با حضور 14/72 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای سيد مهدي ناصري بود که جنابان مصطفي ظهير و سيد مهدي رضوي درمقام نظار اول و دوم و آقای سيد جلال موسوي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت البرزدارو (سهامي عام)

در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347

  • گزارش توجیهی مورخ 6 مهر ماه 1400 هیات مدیره شرکت البرز دارو (سهامي عام) درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ 080/3 میلیارد ریال به مبلغ 580/4 ميليارد ريال، مشتمل بر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی “رسیدگی  به اطلاعات مالی آتی” مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئوليت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
  • گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصلاحيه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
  • براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی مندرج در گزارش توجیهی پیوست، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور مبنايي معقول براي تهيه گزارش توجيهي فراهم نمي كند. به علاوه، به نظر اين موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
  • حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شده طبق مفروضات ذهني توصيف شده در بالا رخ دهد، نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود. زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
  • شرکت مشمول اجرای قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق ئقدم نمی باشد

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت در سال1399، به منظورتوسعه و تجهیز سایت هاي تولیدي با خرید و جایگزینی ماشین آلات جدید با تکنولوژي روز دنیا به منظور حفظ توان فعلی وهمچنین افزایش ظرفیت و با توجه به رعایت الزام GMP سازمان غذا و دارو اقدام به افزایش سرمایۀ قبلی از مبلغ 000/200/2 میلیون ریال به مبلغ 000/080/3 میلیون ریال (معادل 40 درصد)، تماما از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران نموده است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/12/1399 تصویب شده و این افزایش سرمایه در تاریخ 23/06/1400 دراداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت البرز دارو ( سهامی عام ) از افزایش سرمایه موضوع این گزارش ” تامین مالی مربوط به خرید و جایگزینی دو دستگاه ماشین آلات، تاسیسات صنعتی و لوازم  و تجهیزات آزمایشگاهی، خرید و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق احداث خط تولیدی (سفالوسپورین ها) براساس استانداردهایGMP، به منظور تاییدیه GMP معاونت غذا و دارو می باشد.

باتوجه به اینکه توسعه عملیات تولیدي و بازرگانی و همچنین حضور و بقا در عرصه اینگونه فعالیتها, مستلزم تقویت بنیه مالی و اعتباري شرکت بوده , و از طرفی اعطاي تسهیلات توسط بانکها با محدودیت همراه می باشد. ونظر به اینکه سرمایه بالا در هرشرکت یکی از ظرفیت هاي قابل اتکا و کارامد بوده وبه عنوان چراغ سبز حضور در رقابتهاي تجاري بشمار میرود .ضرورت افزایش سرمایه شرکت امر بدهی و اجتناب پذیر می نماید.

طی سالهاي اخیر سرمایه گذاري قابل توجهی در خطوط تولید شرکت صورت گرفته است،همچنین در سایت هاي تولیدي مذکور علی رغم توسعه و تجهیز ساختمان و تاسیسات منطبق با اصول GMP، تعدادي از ماشین آلات مستقر در سایت هاي جدید از خطوط تولید قدیم منتقل گردیده است .

فرسودگی و قدیمی بودن این ماشین الات منجر به توقفات فنی در تولید و نهایتا کاهش توان و ظرفیت تولید میگردد.

لذا تکمیل توسعه و تجهیز سایت هاي تولیدي با خرید و جایگزنی ماشین آلات جدید و با تکنولوِژي روز دنیا و با رشد و توسعه شرکت و افزایش میزان تولید وفروش و براي ماندن در بین رقبا شرکت ملزم به توسعه و بروز رسانی تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی بوده و از طرفی با توجه به فرسوده بودن تاسیسات صنعتی ، و راه اندازي خطوط جدید و لزوم استفاده بیشتربه آب مقطر و آب تمیزجهت شستشو و تولید بیشتر و باکیفیت دارو و با توجه به توسعه وتجهیز خطوط و ساخت انبار جدید و فرسوده بودن سیستم اعلان و اطفاء که یکی از مهمترین ریسک هاي شرکت بشمار میرود بمنظور حفظ توان فعلی تولید، رفع گلوگاه ها ودر راستاي تجهیز و نوسازي خطوط تولیدي فوق با توجه به الزام رعایت GMP سازمان غذا و دارو این افزایش سرمایه در دستور کار مدیریت قرار گرفت.

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـرکت البرز دارو (سهامی عام)در نظر دارد سـرمایۀ خود را از مبلغ000/080/3 میلیون ریال به مبلغ 000/580/4 میلیون ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد.

  • 000/500/1 میلیون ریال (معادل 49 درصد) از محل مطالبات  و آورده نقدی سهامداران

برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

به دلیل شرایط حاکم بر بازار، راه دیگری به جز افزایش سرمایه برای تامین مالی پروژه ها وجود ندارد و چنانچه افزایش سرمایه عملی نگردد. پروژه های مذکور نیمه تمام و بلا استفاده خواهند ماند و نتیجه آن تاثیر بسیار منفی بر کیفیت و کمیت فعالیت های شرکت می باشد.

«گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت و نشریه»