با برگزاری مجمع فوق العاده شرکت زر ماکارون، افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از محل سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع فوق العاده شرکت زر ماکارون قبل از ظهر با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه در محل کارخانه با حضور بیش از ۹۰ درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از محل سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت.

براین اساس، “غزر” به منظور خرید ماشین آلات خط رشته ای برای افزایش ظرفیت ۴۳ هزار تنی خطوط رشته ای و ۱۱ هزار تنی خطوط لازانیا در سال جهت رساندن ظرفیت تولیدی از ۲۵۷ به ۳۱۰ هزار تن، سرمایه فعلی را از ۳۲۰ به ۸۰۰ میلیارد تومان رساند.