افزایش سرمایه ۱۱ هزار ۱۰۰ میلیارد ریالی فولاد خراسان
افزایش سرمایه ۱۱ هزار ۱۰۰ میلیارد ریالی فولاد خراسان
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مجتمع فولاد خراسان (فخاس) با حضور ۹۸.۳۵ درصد سهامداران برگزار شد و سهامداران این شرکت با افزایش سرمایه آن از ۱۱ هزار و ۹۰۰ به ۲۳ هزار میلیارد ریال موافقت کردند

اقتصادوبیمه؛

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مجتمع فولاد خراسان (فخاس) با حضور ۹۸.۳۵ درصد سهامداران برگزار شد و سهامداران این شرکت با افزایش سرمایه آن از ۱۱ هزار و ۹۰۰ به ۲۳ هزار میلیارد ریال موافقت کردند. بدین ترتیب، سرمایه فخاس از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع فولاد خراسان پنجشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱ با حضور ۹۸.۳۵ درصد سهامداران با دستور کار تصویب افزایش سرمایه در راستای سرمایه گذاری بیشتر در پروژه‌های در دست اجرا و همچنین کاهش وابستگی به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، اقدام به افزایش سرمایه به میزان ۱۱ هزار و ‌۱۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی صاحبان سهام نمود.

با این افزایش، سرمایه شرکت مجتمع فولاد خراسان از ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد به ۲۳ هزار میلیارد ریال ارتقا می‌یابد.