افزایش سرمایه گل گهر مصوب مجمع گرفت
افزایش سرمایه گل گهر مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامی عام) مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۰ در محل سالن مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش تشکیل گردید. در این مجمع که با حضور ۶۴/۷۲ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده […]

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامی عام) مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۰ در محل سالن مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش تشکیل گردید.
در این مجمع که با حضور ۶۴/۷۲ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای محمد علي ميرزا کوچک شيرازي بود که جنابان اميرحسين نادري و مرتضي شباني کوهستاني درمقام نظار اول و دوم و آقای محمود زيدآبادي نژاد به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

 

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام)
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
۱- گزارش توجیهی مورخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ هیات مدیره شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ميليارد ريال ، مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی، جریان های نقدی و فرضی و یادداشت های توضیحی همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی «رسیدگی به اطلاعات مالی آتی» مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت می باشد.
۲- گزارش مزبور در اجراي تبصره ۲ ماده ۱۶۱اصلاحيه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته و یا صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه و سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، تامین مخارج مورد نیاز جهت اجرای طرح های افزایش ظرفیت کارخانه های گندله سازی ۱ و ۲، خرید دارایی های سرمایه ای و تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
۳- براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنايي معقول براي تهيه گزارش توجيهي فراهم نمي كند. به علاوه، به نظر اين موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
۴- در رعایت تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیات مدیره شرکت می بایسد علاوه بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه ، گزارشی در خصوص امور شرکت از بدو سال مالی جاری ارائه نماید. در این ارتباط صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ شرکت ارائه شده است.
۵- با توجه به اظهار نظر این موسسه در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ شرکت و تقسیم سود مصوب مجمع عمومی عادی سال مالی مذکور، مانده سود انباشه برای افزایش سرمایه از این محل به مبلغ ۰۰۰/۶۰ میلیارد ریال از کفایت لازم برخوردار است.
۶- تحقق افزایش سرمایه شرکت، منوط به کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله تاییدیه موضوع قانون افزایش سمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ خواهد بود.
۷- حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شده طبق مفروضات ذهني توصيف شده در بالا رخ دهد، نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود. زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.

 

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
شركت در سال ۱۳۹۸ به منظور مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر به منظور اجرای طرح های توسعه ای در شركت های فرعی و وابسته و جبران مخارج مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن، اجرای طرح های توسعه مشتمل بر: پروژه بازیابی آب و پروژه توسعه و ارتقاء كیفیت خطوط كنسانتره ۵ و ۶ و ۷ اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۳/۱۰۸ درصد) ، نماما از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران نموده است. مجوز افزایش سرمایه شرکت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ صادر گردید.
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ در مرحله اول، افزایش سرمایه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۷۴ میلیون ریال مورد موافقت قرار گرفت و اختیار عملی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۷۴ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ میلیون ریال به مدت یک سال به هیات مدیره تفویض گردید. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۷۴ میلیون ریال در تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۹ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ ، براساس مجوز افزایش سرمایه شرکت از سوی سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹، تمدید مهلت انجام افزایش سرمایه مرحله دوم تفویض شده به هیات مدیره ( از مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۷۴ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ میلیون ریال) از یک سال به دو سال مورد موافقت قرار گرفت و در تاریخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۰ به تصویب هیات مدیره رسید.افزایش سرمایه مذکور در تاریخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۰ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت معدنی و صنعتی گل گهر ( سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.
۱- جبرانِ مخارجِ انجام شده بابت مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن
با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد سـرمایۀ خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ میلیون ریال(بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰۰ درصد)، از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد:
– مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ میلیون ریال (معادل ۶۰ درصد) از محل سود انباشته.
– مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ میلیون ریال(معادل ۴۰ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
افزایش سرمایه فعلی به منظور «بازیافتِ مشاركت انجام شده در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر» صورت می پذیرد. در صورتِ عدمِ انجامِ افزایش سرمایه با توجه به خروجِ منابع از شركت و تقسیم سود بین سهامداران؛ اخذ تسهیلات مالی بلندمدت با نرخِ ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۱ پیش بینی گردیده است.