افزایش سرمایه کی بی سی مصوب مجمع گرفت
افزایش سرمایه کی بی سی مصوب مجمع گرفت
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کي بي سي (سهامی عام) مورخ 30/10/1400 در محل شرکت خيابان 16 آذر دانشگاه تهران ساختمان جديد دانشکده داروسازي - سالن رازي تشکیل گردید.

در این مجمع که با حضور ۱۱/۷۷ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای فرشيد مرادي بود که جنابان سيد مهدي ناصري و علي فلاح پور درمقام نظار اول و دوم و آقای جواد عطائي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت کی بی سی (سهامي عام)

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

  • گزارش توجیهی مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ هیات مدیره شرکت کی بی سی(سهامي عام) درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ ۰۰۰/۲۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۹۰ ميليون ريال ، مشتمل بر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی “رسیدگی به اطلاعات مالی آتی” مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت می باشد.
  • گزارش مزبور در اجراي تبصره ۲ ماده ۱۶۱اصلاحيه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
  • براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی مذکور، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنايي معقول براي تهيه گزارش توجيهي فراهم نمي كند. به علاوه، به نظر اين موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
  • حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شده طبق مفروضات ذهني توصيف شده در بالا رخ دهد، نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود. زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
  • گزارش توجیهی افزایش سرمایه و تاییدیه مدیران به امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره نرسیده است.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۰۰۰/۲۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۲۹۰ میلیون ریال و از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی بوده  که به منظور اصلاح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ تصویب شده و در تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه قبلی شرکت مبل ۵۰ میلیارد ریال بوده است که با توجه به دوره گردش نقدینگی شرکت (۳/۳ مرتبه در سال( ، سرمایه در گردشی در حدود ۱۶۵ میلیارد ریال را ایجاد نموده است و با توجه به حاشیه سود خالص ۸/۸ درصدی سال ۹۷ ، مبلغی در حدود ۱۵ میلیارد ریال سود خالص ایجاد نموده است که نسبت به سود خالص ۱۵۱ میلیاردی سال مذکور ، مبلغ قابل ملاحظه ای می باشد(حدود ۱۰ %سود خالص سال(.

ضمنا افزایش سرمایه مذکور علاوه بر تقویت بنیه مالی و سرمایه در گردش شرکت ، منجر به افزایش اعتبار شرکت نزد ذینفعان علی الخصوص بانک ها گردید که افزایش حد تسهیلات شرکت به حدود ۰۰۰/۱۰ میلیارد ریال نزد آنها از علایم این افزایش اعتبار است .

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت کی بی سی ( سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

هدف شرکت از افزایش سرمایه پیشنهادی :

  • افزایش حجم عملیات شرکت بواسطه جلوگیری از خروج بخشی از سود سهام از سرمایه در گردش و بکار گیری آن در چرخه عملیات شرکت
  • افزایش اعتبار شرکت نزد اعتباردهندگان به ویژه بانکها با عنایت به رابطه میزان تسهیلات مجاز اعطائی بانکها به شرکتها با سرمایه آنها و متناسب سازی اعتبار (سرمایه) شرکت با حد تسهیلات درخواستی از بانکها بمنظور تامین مالی مورد نیاز شرکت .
  • و نهایتا افزایش رضایتمندی سهامداران با توجه به افزایش فروش و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت.

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـرکت کی بی سی (سهامی عام) در نظر دارد سـرمایۀ خود را از ۰۰۰/۲۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۹۰ میلیون ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد:

  • ۰۰۰/۲۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۶/۶۸ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی.

برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه و خروج ۰۰۰/۲۰۰ میلیون ریال از سرمایه در گردش شرکت و با توجه به پیش بینی گردش نقدینگی در حدود ۲ بار در سال، این موضوع منجر به از دست رفتن فرصت فروش در حدود ۹۱۱/۴ میلیارد ریال در سالهای آتی خواهد گردید که با توجه به شرایط موجود اقتصادی و مشکلات تامین ارز برای واردات ، جبران آن تنها از طری اخذ تسهیلات بانکی ممکن خواهد بود که منجر به افزایش هزینه های مالی و در نهایت کاهش سود سهامداران خواهد گردید که بدلیل با اهمیت بودن مبلغ،  آثار آن قابل ملاحضه می باشد .

«گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت و نشریه»