«صنایع پتروشیمی خلیج فارس» با ارائه پیشنهادی به سازمان بورس، اعلام کرد: آمادگی خود را برای عدم شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ در‏ افزایش سرمایه‌ گچساران با هدف مشارکت مردم ایران در این افزایش سرمایه که موجب کاهش سهام هلدینگ خلیج ‏فارس در این شرکت‌ها می‌شد، اعلام می‌کنیم. بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور تاکید کرد: «همچنان […]

«صنایع پتروشیمی خلیج فارس» با ارائه پیشنهادی به سازمان بورس، اعلام کرد: آمادگی خود را برای عدم شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ در‏ افزایش سرمایه‌ گچساران با هدف مشارکت مردم ایران در این افزایش سرمایه که موجب کاهش سهام هلدینگ خلیج ‏فارس در این شرکت‌ها می‌شد، اعلام می‌کنیم.

بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور تاکید کرد: «همچنان تاکید بر پیشنهاد افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و با شرط عدم وجود متعهد پذیره‌نویس و امکان مشارکت مردم در تامین مالی و مشارکت در احداث پروژه گچساران را داریم».

«شاپا»: چرا سازمان بورس با افزایش سرمایه پتروشیمی «گچساران» موافقت نمی‌کند؟ آیا مشارکت حداکثری مردم در بازار سرمایه و تکمیل طرح پتروشیمی گچساران  جز سیاست‌های کلان اقتصادی دولت نیست؟ افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران به کابوس چه کسانی تبدیل شده است؟ زمان آن نرسیده که با ورود دستگاه‌های نظارتی به دوره «قماربازی» عده‌ای پایان داده شود؟ بیشتر می‌نویسم …