افزایش راندمان تولید و سودآوری در سیمان کردستان
افزایش راندمان تولید و سودآوری در سیمان کردستان

پس از ۱۶ سال با اجرای پروژه افزایش ظرفیت، این شرکت توانست با تنوع و کیفیت محصولات تولیدی خود به‌عنوان انتخاب اول پیمانکاری‌های بزرگ در حوزه سدسازی و پروژه‌های بزرگ جایگاه ویژه‌ای در توسعه و آبادانی کشور داشته باشد

اقتصاد و بیمه – شرکت سیمان کردستان در سال مالی اخیر توانست با جهش تولید کلینکر و سیمان‌های آمیخته، رشد درآمدها، افزایش صادرات و ارتقاء سودآوری نقشی خوش یک شرکت سیمان قابل‌اعتماد و برجسته را در این صنعت تجلی بخشد. همچنین پس از ۱۶ سال با اجرای پروژه افزایش ظرفیت، این شرکت توانست با تنوع و کیفیت محصولات تولیدی خود به‌عنوان انتخاب اول پیمانکاری‌های بزرگ در حوزه سدسازی و پروژه‌های بزرگ جایگاه ویژه‌ای در توسعه و آبادانی کشور داشته باشد.

به همین سبب در مراسم بزرگداشت عملکرد شرکت‌های هلدینگ سیمان غدیر، از عملکرد مجموعه کارکنان و مدیریت شرکت تقدیر و از آقایان مهندس همتی مدیر کارخانه، مهندس فرکیش در حوزه تعمیر و نگهداری و مهندس محمدی مقدم در حوزه کیفیت به سبب عملکرد درخور تحسین ایشان در این سال، با اهدا تندیسی قدردانی گردید.

همچنین شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس سیمان کردستان، حائز رتبه برتر شرکت های حمل و نقل گروه سیمان غدیر را به دست آورد که با اهدا لوحی از مهندس اطهری مدیرعامل این شرکت تقدیر بعمل آمد.