افزایش بیش از ۸۰ درصدی فروش «گلدیرا»
افزایش بیش از ۸۰ درصدی فروش «گلدیرا»

شرکت صنایع گلدیران در مدت ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۰ حدود ۴۳۸۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه سال قبل ۲۹۰۶ میلیارد تومان بود

به گزارش اقتصاد بیمه ، شرکت صنایع گلدیران در مدت ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۰ حدود ۴۳۸۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه سال قبل ۲۹۰۶ میلیارد تومان بود.