افتتاح نخستین پروژه ی زیست محیطی واحد VOC  استان خوزستان در پتروشیمی مارون
افتتاح نخستین پروژه ی زیست محیطی واحد VOC  استان خوزستان در پتروشیمی مارون

پروژه ی جمع آورى و حذف تركيبات آلى فرّار از سطح حوضچه هاى واحد تصفيه ی پساب پتروشيمى مارون به روش اكسيداسيون حرارتى براى اولين بار در استان خوزستان، با حضور جناب آقای دکتر حشمتی معاون محترم سازمان محیط زیست کشور (و جمعی از مدیران ارشد سازمان )، دکتر اشرفی مدیرکل محترم محیط زیست خوزستان، دکتر برزگر مدیرعامل محترم سازمان منطقه ی ویژه و مدیرعامل پتروشیمی مارون در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، افتتاح گردید.شرکت پتروشیمی مارون با هدف ارتقاء و بهبود وضعیت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، یکی از بزرگ ترین طرح های بارز زیست محیطی در سطح کشور را راه اندازی کرد

پروژه ی جمع آورى و حذف تركيبات آلى فرّار از سطح حوضچه هاى واحد تصفيه ی پساب پتروشيمى مارون به روش اكسيداسيون حرارتى براى اولين بار در استان خوزستان، با حضور جناب آقای دکتر حشمتی معاون محترم سازمان محیط زیست کشور (و جمعی از مدیران ارشد سازمان )، دکتر اشرفی مدیرکل محترم محیط زیست خوزستان، دکتر برزگر مدیرعامل محترم سازمان منطقه ی ویژه و مدیرعامل پتروشیمی مارون در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، افتتاح گردید.🔹شرکت پتروشیمی مارون با هدف ارتقاء و بهبود وضعیت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، یکی از بزرگ ترین طرح های بارز زیست محیطی در سطح کشور را راه اندازی کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون،  شركت Tecam Gruop اسپانيا پس از طراحى، ساخت و ارسال تجهیزات، با شدت گرفتن تحریم ها علیه کشورمان، از انجام تعهدات خود در راستای نصب و راه اندازی کوره و تجهیزات سیستم، سر باز زده و قطع همکاری کرد.
پتروشيمى مارون با تكيه بر توان متخصصان داخلی خود و شركتهاى دانش بنیان، بدون در دست داشتن مدارک نصب و کد های کنترلی و ابزار دقیقی، جهت دسترسی به سیستم های کنترلی، نسبت به شكستن قفل كدهاى سيستم كنترل و برنامه نویسی مجدد سیستم و ارتقای آن اقدام و نهایتا موفق به راه اندازی سیستم شدند.
در اين طرح ، تمامى حوضچه هاى ورودى تصفيه خانه به مساحت حدود ٢٠٠٠ مترمربع توسط پوشش هاى كامپوزيتى مقاوم در برابر خوردگى، پوشانده شده و تمامى بخارات تركيبات آلى از طريق خطوط انتقال و يك دستگاه مكنده ی اصلى، جمع آورى شده و وارد دستگاه اكسيداسيون حرارتى ميشود RTO(Regenerative Thermal Oxidizer) و در محدوده دمايى ٨٠٠ الى ٩٠٠، گازها سوزانده شده و به بخار آب و دى اكسيد كربن تبديل مى شود. گازهاى خروجى مطابق با استاندارد اروپا بوده و به منظور حصول اطمينان از رعايت استانداردهاى محيط زيست، بر روى خروجى دودكش، سيستم پايش لحظه اى در نظر گرفته شده است.