افتتاح زمین فوتبالی که پیشتر دپوی ضایعات بود
افتتاح زمین فوتبالی که پیشتر دپوی ضایعات بود

پتروشیمی غدیر با مدیریت مهندس صفاری رکورد میشکند و افتخار می آفریند

اقتصاد و بیمه – پتروشیمی غدیر با مدیریت مهندس صفاری رکورد میشکند و افتخار می آفریند .
گزارش تصویری بهره برداری از زمینی بلااستفاده و انبار ضایعات با تدبیر مدیرعامل توانمند مجموعه «شغدیر»