افتتاح آموزشگاه و آزمایشگاه صنعتی نسل پنجم ذوب آهن اصفهان توسط معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور
افتتاح آموزشگاه و آزمایشگاه صنعتی نسل پنجم ذوب آهن اصفهان توسط معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور

مهدی خلج- آموزشگاه و آزمایشگاه صنعتی نسل پنجم ذوب آهن اصفهان توسط دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوردوشنبه ۴ تیرماه در مرکز آموزش این مجتمع عظیم صنعتی افتتاح شد . دکتر دهقانی فیروزآبادی در مراسم افتتاح این مرکز صنعتی گفت : در شرایط کنونی صنایع باید نگاه […]

مهدی خلج- آموزشگاه و آزمایشگاه صنعتی نسل پنجم ذوب آهن اصفهان توسط دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوردوشنبه ۴ تیرماه در مرکز آموزش این مجتمع عظیم صنعتی افتتاح شد .
دکتر دهقانی فیروزآبادی در مراسم افتتاح این مرکز صنعتی گفت : در شرایط کنونی صنایع باید نگاه ویژه ای به بهره گیری از فناوری های نوین داشته باشند و این امر در زمره مسئولیت اجتماعی صنایع نیز قرار دارد .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم به رویکرد این مجتمع عظیم صنعتی در جهت بهره گیری از فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت : آموزشگاه و آزمایشگاه صنعتی نسل پنجم ذوب آهن اصفهان جهت تربیت نیروی متخصص و استفاده از فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی و تحول دیجیتال جهت دستیابی به صنعت هوشمند در ذوب آهن اصفهان تاسیس شده است .
کوهی دیگر اهداف ایجاد این مرکز را مشتمل بر انجام آزمایش و آموزش های تخصصی در زمینه کنترل و اتوماسیون صنعتی و امنیت سایبری برای افزایش سطح امنیتی حفاظت از زیر ساخت های حیاتی صنعتی ذکر نمود .
وی افزود : پنل های این آموزشگاه با استفاده از توانمندی کارکنان ذوب اهن اصفهان بومی سازی ، طراحی و ساخته شده است به نحوی که آموزش ها به صورت مهارت محور و دانشگاهی صورت می گیرد .
شایان ذکر است طراحی و تامین تجهیزات این آموزشگاه توسط معاونت بهره برداری با محوریت مدیریت اتوماسیون و ارتباطات و با همکاری مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی انجام شده است .

untitled-1.jpg

lw8b8886.jpg