اعطای نشان فداکاری کشور ترکیه از سوی اردوغان به رئیس هلال‌احمر ایران
اعطای نشان فداکاری کشور ترکیه از سوی اردوغان به رئیس هلال‌احمر ایران

لحظه اعطای نشان فداکاری از سوی رئیس جمهوری ترکیه به پیرحسین کولیوند به پاس خدمات امدادى و بشردوستانه ایران در زلزله ترکیه

اقتصاد و بیمه – لحظه اعطای نشان فداکاری از سوی رئیس جمهوری ترکیه به پیرحسین کولیوند به پاس خدمات امدادى و بشردوستانه ایران در زلزله ترکیه