اعطای بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک تجارت به شرکت های دانش بنیان
اعطای بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک تجارت به شرکت های دانش بنیان
بانک تجارت در شش ماهه نخست امسال به 331 شرکت دانش بنیان کشور تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کرده است.

در اجرای تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی و در اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با هدف اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های دانش‌بنیان، بانک تجارت از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور بیش از ۳۱ هزار و هشتصد و چهار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳۱ شرکت دانش بنیان پرداخت کرده است. این در حالی است که تسهیلات پرداختی این بانک به ۳۲۹ شرکت دانش بنیان در سال ۹۹ نیز معادل ۱۹ هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد ریال بوده است.

بانک تجارت با اشراف کامل به این مهم که یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی کشور در گرو رشد شرکت‌های دانش بنیان است، بویژه در سالهای اخیر با مشارکت در مسیر اهداف توسعه محور دولت و برای حمایت از سیاست های اقتصادی کشور قدم های مثبتی را برداشته است.