اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل جدید بیمه میهن تعیین شدند
اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل جدید بیمه میهن تعیین شدند
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه میهن، اعضای جدید هیأت مدیره این شرکت انتخاب شدند.

در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه میهن، اعضای جدید هیأت مدیره این شرکت انتخاب شدند.

در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بیمه میهن به تاریخ 25 مهر 1400؛ آقایان ابراهیم حمیدی، اکبر نجفی، رضا مصطفوی، علیرضا بنی اسدی و غلامرضا عزیزی به عنوان ۵ عضو اصلی هیأت مدیره این شرکت انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش؛ اعضای هیأت مدیره بیمه میهن همچنین در نخستین نشست خود به اتفاق آراء آقای رسول آریانپور را به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب و تعیین کردند.