اعضای حقوقی هیئت‌مدیره شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس، تغییری نکردند
اعضای حقوقی هیئت‌مدیره شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس، تغییری نکردند
مجمع‌عمومی عادی به طور فوق‌العاده مبین در حالی ساعت امروز برگزار شد که پنج عضو حقوقی هیئت‌مدیره منتخب این شرکت، تغییری به نسبت قبل نداشته و مجدداً برای مدت دو سال انتخاب شدند.

مجمع‌عمومی عادی به طور فوق‌العاده مبین در حالی ساعت امروز برگزار شد که پنج عضو حقوقی هیئت‌مدیره منتخب این شرکت، تغییری به نسبت قبل نداشته و مجدداً برای مدت دو سال انتخاب شدند.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس، در این جلسه که با حضور بیش از ۸۰ درصدی سهام‌داران در سالن اجتماعات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس تشکیل شد، اعضای حقوقی هیئت‌مدیره مبین انرژی خلیج‌فارس، شامل شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)،شرکت پتروشیمی هرمز (سهامی خاص)، شرکت پتروشیمی کارون (سهامی خاص)، شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام) و شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج‌فارس (سهامی عام) به‌عنوان اعضای حقوقی هیئت‌مدیره شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس انتخاب شدند.