اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند
اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند

با برگزاری مجمع عادی بطور فوق‌العاده، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند.   به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومي بيمه سرمد، در این جلسه که صبح امروز و با حضور 86.07 درصد اعضا برگزار شد، آقایان تمجيد رئيس و مهرانی و افشار، نماینده سهامداران عمده به […]

با برگزاری مجمع عادی بطور فوق‌العاده، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند.

 

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومي بيمه سرمد، در این جلسه که صبح امروز و با حضور 86.07 درصد اعضا برگزار شد، آقایان تمجيد رئيس و مهرانی و افشار، نماینده سهامداران عمده به عنوان ناظرین جلسه و نیز آقای حقیقی به عنوان منشی جلسه مستقر شدند.

سپس اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد با رای‌گیری سهامداران به ترتیب زیر انتخاب شدند.

بر این اساس، محمد زاهدنیا، سید محمدمهدی بهشتی‌نژاد، مهدی جوادی، فرزین کریمی، سیدمهدی احمدی، به عنوان اعضای اصلی و حسین تقدسی و امیرمهدی امینیان به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند.