اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس
اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در نظر دارد که اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) را با هدف حمایت از سهام منتشر کند. برای دریافت اطلاعیه روی لینک زیر کلیک کنید:  آگهی انتشار تبعی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در نظر دارد که اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) را با هدف حمایت از سهام منتشر کند.
برای دریافت اطلاعیه روی لینک زیر کلیک کنید: