اصلاح پساب فرایندی ارسالی به تصفیه خانه فجر
اصلاح پساب فرایندی ارسالی به تصفیه خانه فجر
هم‌راستا با فرمایشات مقام معظم رهبری و در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و با تلاش متخصصین پتروشیمی اروند، گام اساسی در جهت خروج شرکت از صنایع آلاینده برداشته شد

 

گام‌های اساسی پتروشیمی اروند برای خروج از صنایع آلاینده/ اصلاح پساب فرایندی ارسالی به تصفیه خانه فجر

هم‌راستا با فرمایشات مقام معظم رهبری و در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و با تلاش متخصصین پتروشیمی اروند، گام اساسی در جهت خروج شرکت از صنایع آلاینده برداشته شد.

به گزارش اقتصاد بیمه ، با تلاش شبانه‌روزی متخصصین مجتمع، یکی از پیشرفته ترین سیستم‌های هوشمند برخط اصلاح پساب‌های فرآیندی ارسالی به تصفیه خانه فجر راه اندازی گردید تا با کنترل پارامترهای پساب تولیدی به تصفیه‌خانه و انتقال پساب مطابق با استانداردهای زیست محیطی، گامی موثر در راستای حفظ محیط زیست و تولید ایمن برداشته شود.

پتروشیمی اروند بعنوان زنجیره PVC همواره بر حفظ استانداردهای محیط زیست و تولید پایدار و سبز تاکید داشته و اکنون با نصب پکیج کنترل PH، پساب تولیدی واحد EDC-VCM  کنترل و PH در بازه‌ی استاندارد به تصفیه خانه فجر انتقال خواهد یافت.