اهالی صنعت بیمه، اولین نمایشگاه آنلاین صنعت بیمه را یک ایده خلاقانه، برای آشتی دادن مردم با بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن می‌دانند.

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از ستاد خبری نمایشگاه بیمه لایو، صنعت بیمه برای اولین بار تصمیم گرفته است، تا در یک نمایشگاه مستقل به صورت آنلاین، دستاوردهای خود را به عموم مردم عرضه کند و طرحی نو برای نمایش خود داشته باشد. نمایشگاهی که با یک ایده نو، واکنش مثبت اهالی صنعت را به همراه داشته است.
سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه رازی، یکی از کسانی که نگاه مثبتی به نمایشگاه آنلاین دارد و آن را نهادسازی برای توسعه صنعت بیمه می‌داند.
مدیرعامل بیمه رازی درباره نمایشگاه بیمه لایو می‌گوید: نمایشگاه آنلاین، کاری نویی است که با سبک زندگی جدیدی که در جامعه وجود دارد، سازگاری و انطباق بیشتری دارد. اینکه چقدر تجربه اول ما موفق باشد، بستگی نحوه مدیریت بیمه لایو و البته همراهی ما و اهالی صنعت دارد و امیدوارم این همراهی اتفاق بیفتد و این بلوغ در میان اهالی صنعت شکل بگیرد.
بختیاری به نقش نهادسازی در توسعه هم اشاره می‌کند و می‌گوید: توسعه بدون نهادسازی اتفاق نمی‌افتد و بیمه لایو، این نهادسازی را برای صنعت بیمه ایجاد کرده است و می‌خواهد نمایشگاه آنلاین بیمه را با رویکرد رسانه‌ای برگزار کند که خیلی برای صنعت خوب است.
او می‌افزاید: ما به شدت به رسانه‌های جدید نیاز داریم و من از ایده نمایشگاه آنلاین لذت بردم، چراکه ایده‌های جدیدی دارد و از ظرفیت خبرنگاران متخصص و باتجره استفاده کرده‌ است.
همپای نمایشگاه‌های به‌روز دنیا
یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون نیز معتقد است که نمایشگاه آنلاین بیمه لایو، نوآورانه است. او در این باره می‌گوید: نمایشگاه آنلاین بیمه لایو، کاری نوآورانه و جدید است که در صنعت بیمه انجام می‌شود و حتما با کیفیت خوبی اجرا خواهد شد که تفاوت زیادی با نمونه‌های مشابه‌اش دارد.
او می‌گوید: اشکال نمایشگاه‌هایی که تا به حال در بخش صنعت بانک و بیمه برگزار شده، این است که بازدیدکننده واقعی نداشته‌اند و اهالی صنعت بیشتر باهم دید و بازدید می‌کردند که با هزینه‌های زیاد آن، هم‌خوانی ندارد. اما در نمایشگاه‌های بزرگ دنیا، غرفه‌دار برنامه مشخص برای جلسات خود دارد که بیمه لایو، این ایده را به صورت آنلاین پیاده کرده‌ که جالب توجه است.
نقش پررنگ نمایشگاه آنلاین در افزایش ضریب نفوذ بیمه
اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، نمایشگاه آنلاین بیمه را به سبب قدرت فراگیری آن، کمکی برای صنعت بیمه کشور می‌داند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی درباره نمایشگاه بیمه لایو می‌گوید: نمایشگاه آنلاین بیمه، به دلیل اینکه در بستری فناوری اطلاعات برگزار می‌شود، مسیر خلاقیت و راه تعامل را برای مخاطبان باز می‌کند که کاربرپسند و مشتری پسند است. این نمایشگاه در ایران، نظیری نداشته و نمایشگاه‌های آنلاینی که تا به‌حال برگزار شده به دلیل اینکه تعاملی نبوده، با استقبال مواجه نشده است.
عضو پیشین هیئت مدیره بیمه ایران می‌گوید: برگزاری آنلاین نمایشگاه، قدرت فراگیری بیشتری برای صنعت بیمه، ایجاد می‌کند و محدودیت زمانی و مکانی را از بین می‌برد. هم‌چنین تولیدات این نمایشگاه مانا خواهد بود که شرکت‌های بیمه می‌توانند در آینده نیز از آن استفاده کنند.
او معتقد است که «تجربه نمایشگاه آنلاین می‌تواند با ابرازهای جدید و کاربرپسند، به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور کمک کند و از طریق تولیدات تصویری، مفهوم بیمه را برای مردم بهتر جا بیندازد».
خلاقیتی برای آشتی دادن مردم با بیمه
اسماعیل دلفراز مدیرعامل بیمه ملت هم نگاه مثبتی به برگزاری نمایشگاه آنلاین بیمه دارد و می‌گوید: نمایشگاه آنلاین، کار نو و جدیدی است که من هم مشتاقم نتیجه آن را ببینم. مطمئنا خروجی این نمایشگاه، قابل قبول خواهد بود. ما در معرفی قابلیت‌های بیمه به مردم موفق نبودیم و امیدوارم با کار خلاقانه و جدیدی که نمایشگاه آنلاین انجام می‌دهد، مردم را با بیمه آشتی بدهیم.
او می‌افزاید: خلاقیت‌های زیادی در برنامه نمایشگاه آنلاین بیمه وجود دارد و نوع جدیدی برای معرفی بیمه به مردم طراحی شده است. نوع طراحی ارتباط مدیران بیمه با مردم نیز در نوع خوش بی‌نظیر است که امیدوارم موفق باشد. این کار چون جدید و نو است، نیاز به همکاری وکمک تمامی اهالی صنعت بیمه دارد.