استراتژی های مدبرانه کاروان سالار «حریل» برای پیشرفت و تعالی
استراتژی های مدبرانه کاروان سالار «حریل» برای پیشرفت و تعالی
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ریل پرداز سیر(سهامی‌عام) مورخ 1400/05/13 در محل هتل سيمرغ سالن ماهور برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور ۵۹/۲۷ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دکتر وحید باقری بود، که جنابان مسعود قدیمی و آرمان اسدی در مقام نظار اول و دوم و آقای اسماعیل اویسی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۱۵۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

((گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت و نشریه))