همزمان با بومی‌سازی فرآیند تامین منابع ارزی و ریالی طرح‌های در دست ساخت پتروشیمی توسط «هلدینگ خلیج فارس»، شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای افزایش ظرفیت تولید متانول به طرح‌ها برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی مجوز می‌دهد !

سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امروز نوشته است: «صندوق توسعه ملی پس از دریافت نامه اعلام اولویت «دنا» مبنی بر قرارگیری در صدر فهرست طرح‌های اولویت‌دار وزارت نفت، به این طرح متانولی ۱۵۰ میلیون یورو اعتبار داده است».

«شاپا»: بر خلاف NPC، صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای تامین منابع سه طرح آپادانا، هنگام و پالایش‌گاز یادآوران با اجرای برنامه‌های نوآورانه جای برداشت از ذخایر ارزی کشور از ظرفیت بازار سرمایه و بورس برای تامین منابع طرح‌ها استفاده کرده است، تفاوت نگاه‌های مدیریتی از کجا تا کجاست؟

  • منبع خبر : شاپا