از خدمات عضو سابق هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی قدردانی شد
از خدمات عضو سابق هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی قدردانی شد

از خدمات و تلاش‌های احمد خانی نوذری، عضو سابق هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور اعضای هیات نظارت قدردانی شد

اقتصاد و بیمه – از خدمات و تلاش‌های احمد خانی نوذری، عضو سابق هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور اعضای هیات نظارت قدردانی شد.

 

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، علیرضا عسگریان به عنوان عضو جدید هیات نظارت صندوق از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است.