ارمغان ناخدایی قابل در سرمایه گذاری پارس توشه
ارمغان ناخدایی قابل در سرمایه گذاری پارس توشه
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری پاریس توشه با حضور بیش از ۷۹ درصد از سهامداران در حال برگزاری می باشد .

 

.

به گفته مهندس هوشنگ دادوش ، مدیرعامل باتجربه «وتوشه» ، با پیاده سازی برنامه ها و سیاستهای اعمالی در سال ۱۴۰۰ ، شرکت موفق شده است : درآمد خاص و سود عملیاتی خود را بیش از ۴۰ درصد ارتقا دهد و با کسب سود افزون بر ۴۱۶ هزار میلیارد آماری موفق در سود آوری حاصل کند .

آمارهای مستند حاکی از آن است که در مقام بازدهی میانگین ده ساله بین «وتوشه» و دیگر ارکان بازار سرمایه و حتی ۳۰ شرکت برتر بورسی ، این مجموعه توانسته عملکردی بی بدیل داشته باشد و رشد ۸۳ درصدی برای ذینفعان خود ارمغان بیاورد .