ارسال محموله کمک های شرکت مس به مناطق سیل زده جیرفت
ارسال محموله کمک های شرکت مس به مناطق سیل زده جیرفت

شرکت ملی صنایع مس ایران محموله کمک رسانی به مناطق سیل زده جیرفت را ارسال کرد

اقتصاد و بیمه – شرکت ملی صنایع مس ایران محموله کمک رسانی به مناطق سیل زده جیرفت را ارسال کرد.

 

به گزارش مس پرس، شرکت ملی صنایع مس ایران در راستای انجام تعهدات و مسئولیت های اجتماعی و کمک رسانی به مردم مناطق محروم، با ارسال ۳۰۰ کیسه آرد به مناطق سیل زده جیرفت کمک کرد.

گفتنی است، پس از جاری شدن سیل در منطقه بلوک اسماعیلیه در جیرفت کرمان، با همکاری گروه جهادی شهدای صنعت مس و سپاه محموله اهدایی شرکت ملی صنایع مس ایران ارسال شد.