ارسال محصولات اهدايی پاكسان به مناطق زلزله زده خوی 
ارسال محصولات اهدايی پاكسان به مناطق زلزله زده خوی 

پس از وقوع زلزله غم انگيز شهر خوی محموله ای شامل بسته های مواد شوينده و بهداشتی توليدی اين شركت به مناطق زلزله زده ارسال شد

اقتصاد و بیمه – پس از وقوع زلزله غم انگيز شهر خوی محموله ای شامل بسته های مواد شوينده و بهداشتی توليدی اين شركت به مناطق زلزله زده ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی، شركت پاكسان در راستای عمل به مسئوليت های اجتماعي خود بويژه در مواقع اضطراری همچون وقوع بلايای طبيعی همواره خود را در كنار هموطنان عزيز می داند و در اين مسير از هيچ گونه تلاشی فروگذار نيست.