سیستم های مدیریت یکپارچه شرکت دارویی ره آورد تأمین با حضور نمایندگان شرکت بین المللی ارزیابان کیفیت خاورمیانه مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفت به گزارش شستا رسانه به نقل از روابط عمومی شرکت دارویی ره‌آورد تامین، به منظور ارزیابی انطباق سیستم های مدیریتی استقرار یافته در این شرکت با الزامات ایزو، نمایندگان موسسه ارزیابان […]

سیستم های مدیریت یکپارچه شرکت دارویی ره آورد تأمین با حضور نمایندگان شرکت بین المللی ارزیابان کیفیت خاورمیانه مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفت

به گزارش شستا رسانه به نقل از روابط عمومی شرکت دارویی ره‌آورد تامین، به منظور ارزیابی انطباق سیستم های مدیریتی استقرار یافته در این شرکت با الزامات ایزو، نمایندگان موسسه ارزیابان کیفیت خاورمیانه با حضور در شرکت، عملکرد حوزه های مختلف را مورد ارزیابی قرار دادند.

بنابر این گزارش، ممیزان با هدف انطباق یابی عملکرد سیستم های مدیریتی مستقر در شرکت با الزامات مشتری، استانداردهای مرتبط، مراجع ذی صلاح قانونی و مستندات تدوینی شرکت، به مدت یک روز به انجام ممیزی پرداختند.
همچنین در این ممیزی استقرار ISO 45001:2018 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای که ویرایش جدید OHSAS18001 می باشد نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت استاندارد 45001 جایگزین OHSAS18001 گردید.
این گزارش می‌افزاید، با انجام ممیزی فشرده در شرکت ، از روند بهبود مستمر در عملکرد شرکت و انطباق فرآیند های جاری سازمان با الزامات استانداردهای استقرار یافته، اطمینان حاصل شد.
گفتنی است در حال حاضر، سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) مبتنی بر آخرین ویراش های استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001:2015 و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 در شرکت مستقر شده است