ارزش پرتفوی پترول در یک ماه ۳٫۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت
ارزش پرتفوی پترول در یک ماه ۳٫۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

ارزش پرتفوی بورسی گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول) در اسفندماه بیش از ۳٫۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

اقتصاد و بیمه – ارزش پرتفوی بورسی گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول) در اسفندماه بیش از ۳٫۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

 

به گزارش روابط عمومی پترول، دراسفندماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ هزار و ۴۳۹ میلیارد و ۷۷۸ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۷۲۴ تومان به ارزش پرتفوی بورسی پترول افزوده شد.
براساس داده های سازمان بورس اوراق بهادار، ارزش پرتفوی بورسی پترول در ابتدای اسفندماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۶ هزار و ۲۴۵ میلیارد و ۹۴۳ میلیون و ۹۱ هزار و ۶۵ تومان بود. این رقم در پایان اسفندماه به ۱۹ هزار و ۶۸۵ میلیارد و ۷۲۱ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۷۸۰ تومان رسید.

گفتنی است؛ در حال حاضر، بیشترین سهم از کل پرتفوی پترول مربوط به شرکت کود شیمیایی اوره لردگان است که ۵۷ درصد از کل پرتفو را به خود اختصاص می دهد.همچنین از پرتفوی پترول ۴ درصد متعلق به پتروشیمی ارومیه، ۷ درصد صنایع پتروشیمی کرمانشاه، ۸ درصد پتروشیمی کازرون، ۸ درصد پتروشیمی جم، ۹ درصد پتروشیمی ممسنی و ۷ درصد سایر سهام غیرمدیریتی است.