ضعف محسوس تقاضا در محصولات عرضه شده توسط شرکت ذوب‌آهن در بورس کالا را می‌توان علت اصلی کاهش محسوس ارزش معاملات این شرکت برشمرد.

شرکت ذوب آهن در جریان معاملات هفته گذشته در بورس کالا موفق به کسب درآمد عملیاتی ۱ هزار و ۵۹ میلیارد ریالی شده که نسبت به آخرین هفته سال قبل در حدود ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ضعف محسوس تقاضا در محصولات عرضه شده توسط این شرکت در بورس کالا را می‌توان علت اصلی کاهش محسوس ارزش معاملات این شرکت برشمرد.

روند معاملات دو محصول اصلی شرکت یعنی تیرآهن و میلگرد

عملکرد هفتگی ذوب آهن+بورس نیوز

در این هفته از عرضه ثبت شده در محصول تیرآهن شرکت صرفا شاهد معاملات ۲.۶۴۵ تنی بودیم و نرخ معامله شده این محصول که معادل نرخ پایه عرضه نیز بوده معادل ۱۱۹ میلیون ریال به ازای هر تن است که این نرخ نسبت به آخرین نرخ ثبت شده در سال گذشته افزایش کمتر از یک درصدی را نشان می‌دهد و ارزش معامله این محصول نیز به ۳۱۵ میلیارد ریال رسید.

در محصول میلگرد نیز شاهد معاملات ۶.۴۷۵ تنی بوده‌ایم، نرخ هر تن از این محصول نیز که معادل نرخ پایه عرضه آن بود به ۱۱۵ میلیون ریال بود که در حدود ۰.۵ درصد کاهش را نسبت به آخرین هفته از پارسال نشان می‌دهد.