ارزش حداقل ٧۵٠٠ میلیاردی اکتشافات معادن طلای شرکت های تابعه تاصیکو
ارزش حداقل ٧۵٠٠ میلیاردی اکتشافات معادن طلای شرکت های تابعه تاصیکو
5400 میلیارد تومان ارزش گواهی کشف معادن طلای پارس تامین واقع در استان سیستان و بلوچستان و 2100 میلیارد تومان ارزش پروانه بهره برداری معادن طلای کردستان واقع در منطقه قلقله شهرستان سقز استان کردستان، نشان از حداقل 7500 میلیارد تومان ارزش تجمیعی این 2 معدن دارد.

ارزش گذاری معادن شرکت های توسعه معادن پارس تامین و توسعه معادن طلای کردستان از معادن زیر مجموعه هلدینگ سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو) از هلدینگ‌ های بورسی زیر مجموعه شستا، توسط خبرگان و کارشناسان حوزه معدن و بر اساس فلز محتوا (طلا) صورت گرفت و نتیجه گزارش حاکی از ارزش کنونی حداقل5400 میلیارد تومانی معادن طلای پارس تامین واقع در استان سیستان و بلوچستان و ارزش حداقل 2100 میلیارد تومانی پروانه بهره برداری معادن طلای کردستان واقع در منطقه قلقله شهرستان سقز استان کردستان است.

بر این اساس ارزش تجمیعی این 2 معدن با مجموعه حداقل 7500 میلیارد تومان است.

بهره برداری از 5 تن طلا در سال  

طرح طلای پارس تامین در استان سیستان و بلوچستان دارای گواهی کشف با ذخیره قطعی 25 میلیون تن و نیز ذخیره احتمالی 47 میلیون تن کانسنگ با عیار ppm1.06 (که بر اساس بررسی ها عیارهای بالاتری نیز در منطقه وجود دارد)، از بزرگترین معادن طلای کشور بوده که پس از تکمیل اکتشافات تمام محدوده معدنی و اخذ پروانه بهره برداری لازم توانایی تولید تا 3 تن طلا را در سال خواهد داشت و ارزش پورتفوی بورسی هلدینگ صدرتامین را متحول خواهد کرد.

در خصوص پروژه طلای کردستان دارای گواهی کشف با ذخیره قطعی 10.3 میلیون تن و نیز ذخیره احتمالی 25 میلیون تن کانسنگ با عیار ppm1.2، با ظرفیت تولید سالانه تا 2 تن در سال، از دیگر معادن مهم طلای کشور بوده که سبب تحول اقتصادی اثرگذار در منطقه و کشور و نیز رشد ارزش پورتفوی بورسی هلدینگ صدرتامین خواهد گردید.

کسب رده اول بازار طلا

راه اندازی پروژه های فوق سبب سهم 40 درصدی هلدینگ صدرتامین و کسب رده اول بازار طلا(تولید شمش طلا)در کشور برای این هلدینگ خواهد شد. شرکت سرمایه گذاری صدرتامین با نماد تاصیکو در بازار سرمایه از هلدینگ‌های فعال در بورس و یکی از مهم ترین شرکت های سرمایه گذاری کشور است که نقش به سزایی در تولید در سطح ملی را برعهده دارد.

گفتنی است؛ هلدینگ صدر تامین شامل 15 شرکت مدیریتی و 11 شرکت غیر مدیریتی در حوزه اکتشافات معدنی، حفاری، صنایع فلزی و غیر فلزی، بازرگانی و صادرات مواد معدنی، نوآوری در حوزه معدن و صنایع معدنی (شتابدهنده صد فردا) است. از مهم ترین شرکت های بورسی مدیریتی تاصیکو در بازار سرمایه می توان به نماد های کزغال، فباهنر، کخاک، شاملا، کفرا، کپشیر، کلوند، کسعدی و شلعاب اشاره کرد.