ارزش تفاهم‌نامه‌های چهارمین رویداد تخصصی ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایشی ، نه هزار میلیارد تومان
ارزش تفاهم‌نامه‌های چهارمین رویداد تخصصی ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایشی ، نه هزار میلیارد تومان

مهرداد عظیمی، دبیر اجرایی نمايشگاه در مراسم افتتاحيه اين رويداد مهم گفت: بیش از ۱۸۰ شرکت دانش بنیان در ۳۰۰ پروژه با هلدینگ خلیج فارس همکاری می‌کنند.

اقتصاد و بیمه – مهرداد عظیمی، دبیر اجرایی نمايشگاه در مراسم افتتاحيه اين رويداد مهم گفت: بیش از ۱۸۰ شرکت دانش بنیان در ۳۰۰ پروژه با هلدینگ خلیج فارس همکاری می‌کنند.