ادامه روند صعودی پاکسان در خردادماه ۱۴۰۳
ادامه روند صعودی پاکسان در خردادماه ۱۴۰۳

اقتصاد و بیمه- شرکت پاکسان با فروش ۳۴۸ میلیارد تومانی محصولات خود در خرداد ماه سال جاری نسبت به میانگین ماه های گذشته ۳۴ درصد رشد فروش را به ثبت رساند. به گزارش روابط عمومی شرکت پاکسان، این مجموعه در خردادماه مجموع تولید محصولات خود را به عدد ۱۰۰۳۲ تن رساند که نسبت به اردیبهشت ماه […]

اقتصاد و بیمه- شرکت پاکسان با فروش ۳۴۸ میلیارد تومانی محصولات خود در خرداد ماه سال جاری نسبت به میانگین ماه های گذشته ۳۴ درصد رشد فروش را به ثبت رساند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پاکسان، این مجموعه در خردادماه مجموع تولید محصولات خود را به عدد ۱۰۰۳۲ تن رساند که نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۷ درصد رشد و نسبت به متوسط ماه های گذشته سال مالی ۲۱ درصد رشد را به ثبت رساند.

شایان ذکر است مقدار فروش محصولات این شرکت نیز در خرداد ماه ۹۶۱۶ تن گزارش شده است که نسبت به اردیبهشت ماه و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۱۱ و ۱۷ درصد رشد را نشان می دهد.

همچنین مجموع درآمد شش ماهه شرکت به عدد ۱۶۴۶ میلیاردتومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته ۳۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

ادامه روند صعودی پاکسان در خردادماه 1403