ادامه بازديد ادواری مديران ارشد هلدينگ خليج فارس از شركت‌های تابعه در ماهشهر خوزستان
ادامه بازديد ادواری مديران ارشد هلدينگ خليج فارس از شركت‌های تابعه در ماهشهر خوزستان

مهندس نشان زاده:  شركت پتروشيمی “بوعلي سينا” با تيم منضبط و قوی و توليد بيشتر از ظرفيت اسمی، ملاك و نمونه موفق افزايش توليد در گروه خليج فارس است

اقتصاد و بیمه – مهندس نشان زاده:  شركت پتروشيمی “بوعلي سينا” با تيم منضبط و قوی و توليد بيشتر از ظرفيت اسمی، ملاك و نمونه موفق افزايش توليد در گروه خليج فارس است

 

– تحقق شاخص‌های شعار راهبردی امسال، مستلزم كار جهادی و تلاش شبانه روزی است

روابط عمومي شـركت صنـايع پتـروشيمي خليـج فـارس