اخذ عنوان صادرکننده نمونه توسط شرکت سیمان کردستان
اخذ عنوان صادرکننده نمونه توسط شرکت سیمان کردستان
سیمان کردستان به عنوان صادر کننده برتر استانی موفق به دریافت لوح و تندیس شد.

مراسم تجلیل از واحدهای صادرکننده نمونه کردستان در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ با حضور مقامات استانی در محل استانداری کردستان برگزار شد. در این مراسم سیمان کردستان به عنوان صادر کننده برتر استانی موفق به دریافت لوح و تندیس شد.